direct-tegelvast.nl lost het op!

Heeft u last van losse tegels of holklinkende vloertegels? direct-tegelvast.nl biedt u de oplossing om deze zonder breken, hakken en veel overlast weer te repareren. Zonder onnodig hoge kosten.

  • Wij als specialist repareren losse tegels en holle vloertegels zonder hakken of breken
  • Wij kunnen uw losse tegels zonder hoge kosten weer voor minimaal 70% vastleggen
  • Wij lossen te verwachte tegelschade op door losse vloertegels snel en gemakkelijk te injecteren
  • Wij zijn erkend applicatuur en werken als enige in Nederland met een injectiepomp.Daarom zijn wij als specialist het bedrijf voor u én de oplossing voor uw probleem!De oplossing!
  • Door het boren van enkele kleine gaatjes in de bestaande voeg rondom de holle of losliggende vloertegel, kan ons hiervoor speciaal ontwikkelde vloeibare 2-componenten injectiehars geïnjecteerd worden. De hars vloeit onder het tegelwerk waardoor de losliggende vloertegel weer vast komt te liggen en zo weer draagkracht heeft. Na het injecteren van de losliggende vloertegel en de droging van minimaal 4 uur kunnen de boorgaatjes weer gevoegd worden met de originele voegkleur. Oók bij vloerverwarming! Als u ons juist informeert kunnen wij de werkzaamheden juist uitvoeren.
  • Ervaring leert dat veel mensen losse en holklinkende vloertegels niet willen repareren, omdat men denkt dat hier veel overlast van ontstaat door het hakken, breken en frezen. Daarnaast beschikt men niet meer over reserve tegels en is men bang voor tintverschil bij vervanging.